Livets Bog, bind 1
Symbol nr. 6
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
Tilværelsesplanerne, de levende væsener og deres sansebegavelse udtrykt på symbolet
262. På symbol nr. 6 er der givet et overblik over energiernes gennemtrængningsevne eller hovedsagelige værdi som materiale for det levende væsens sanseevne, samt deres indbyrdes plads og forhold. I det nederste hjørne til venstre ser vi en trappeformation; den skal udtrykke de forskellige rigers trin i verdensplanen. Det røde trin forneden er altså udtryk for instinktenergiens vibrationsfelt eller den form for oplevelse af livet, vi kalder "planteriget". Dernæst har vi, når vi læser trinene franeden og opefter, de øvrige grundenergiers virkefelter, nemlig: dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. På hvert af disse trin forekommer der en lille hvid trekant; denne udgør symbolet for et levende væsen. Når dette tegn her i Livets Bog er blevet valgt til symbol for det levende væsen, skyldes det nævnte væsens treenige grundanalyse eller identitet som "et treenigt princip". Trekanten skal altså udtrykke, at trinene udgøres af levende væsener. På symbolet ser vi, at der fra ethvert levende væsen udgår stråler; disse stråler skal være udtryk for det pågældende væsens sansebegavelse. På farven ser vi, hvilken grundenergi der er den bærende i samme væsens sanseevne. Samtidig ser vi også her, hvorledes de overliggende energier gennemtrænger de lavere, hvilken omstændighed igen ligger til grund for væsenernes plads på nærværende trappeformation.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 6
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse