Livets Bog, bind 1
Symbol nr. 7
Verdensenergiernes organisation eller udviklingsstigen
Den mellemste trinrække eller "grundenergizonerne"
273. Symbol nr. 7 forestiller en trappeformation med trin af forskellig størrelse. Den mellemste række trin har vi allerede lært at kende fra det forrige symbol som udtryk for tilværelsens seks tilværelsesplaner eller riger. På farverne ser vi, hvilke grundenergier der ligger til grund for rigerne, og efter hvilke disse har fået navn. De levende væseners udvikling fra en lavere til en højere form for tilværelse er altså symboliseret ved nævnte trin, som så igen er udtryk for de store fundamentale grundstadier, alle levende væsener uden undtagelse må passere. Vi ser på farverne, at trinene eller stadierne gentager sig, således at hvert syvende trin er udtryk for den samme grundenergi, eller når seks energizoner er passeret, møder man den samme zone igen. Dette vil igen sige det samme som, at de seks forskellige zoner: planteriget, dyreriget, menneskeriget osv. hver især i sin udstrækning fra ufuldkommenhed til fuldkommenhed er uendelig, og at der således ikke findes nogen grænse for hvor ufuldkomment eller fuldkomment et sådant rige kan manifesteres. Men i følge evige love, som ikke er identisk med resultater af forudgående tænkning, og hvis analyser vi senere skal komme tilbage til, befordres væsenernes udvikling i hvert enkelt rige ikke permanent, thi så ville de pågældende væsener aldrig nogen sinde kunne komme udenfor det rige, i hvilket de i øjeblikket befinder sig. Væsener, der befinder sig i dyreriget, måtte altid vedblivende være dyr, og mennesker måtte evigt være mennesker, ligesom planter og mineraler altid måtte forblive uforandrede. Men det er jo det modsatte af, hvad der er en kendsgerning i tilværelsen. Når man har fået sine åndsevner eller kosmiske sanser tilstrækkeligt udviklet, bliver man vidne til, at væsenernes udvikling går gennem et afsnit af planteriget ind i dyreriget for efter at have passeret et afsnit af dette rige at gå videre ind i menneskeriget og således fortsættende, indtil de nævnte væsener har passeret et afsnit af alle rigerne. Da glider de igen ind i planteriget, men passerer nu ikke det samme afsnit som før, men et nyt og fuldkomnere afsnit i samme rige, og således fortsættende gennem alle rigerne ligesom før, men stadigt passerende nye og fuldkomnere afsnit i hvert. På symbolet vil de enkelte af de her nævnte trin således ikke være udtryk for hele den grundenergis område, hvis farve det bærer, men skal derimod kun udtrykke et enkelt afsnit i nævnte område og samtidigt markere det pågældende afsnits forhold til de øvrige grundenergiområders afsnit i den rækkefølge, hvori det i form af udvikling passeres af det levende væsen.
      Da ethvert trin i den på symbolet fremtrædende mellemste trinrække, der er af samme farve, således udtrykker det samme grundenergiområde, om end hver sit afsnit i samme, vil nævnte trinrække i henhold hertil være at udtrykke som "grundenergizonerne".
Symbol af Martinus
Symbol nr. 7
Verdensenergiernes organisation eller udviklingsstigen