Livets Bog, bind 1
Symbol nr. 8
Livets vej. – Kosmiske udviklingsbaner
Udviklingsstadier, livet og livets vej
278. Hele verdensaltet vil i en af sine store analyser, således som vi i det foranstående har set, udgøre en evig fortsættende forvandlingsproces, der af det levende væsen fornemmes som fuldkommengørelse, og på hvilket grundlag vi igen har kunnet udtrykke eller symbolisere denne i form af en trappeformation, opover hvis trin alle levende væsener uden undtagelse i form af udvikling bevæger sig. Da disse trin, der jo i deres analyse er det samme som det, vi i daglig tale kalder "udviklingsstadier", således passeres af alle levende væsener, og disse igen tilsammen er identisk med den realitet, vi kalder "livet", bliver den samlede række af ovennævnte trin dermed at udtrykke som udgørende den absolut sande eller virkelige livets vej.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 8
Livets vej. – Kosmiske udviklingsbaner