Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 4. - Ideskabelse eller tænkning
562. Men når det således er en kendsgerning, at forskerens fremtræden eller manifestation består af planmæssige detaljer, bliver "tænkning" og dermed "bevidsthed" eller " liv" ligeledes til kendsgerning, thi "planskabelse" er det samme som "ideskabelse", og "ideskabelse" uden "tænkning" er en umulighed. Dette er livsmysteriets grundfacit nr. 4.