Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 8. - "Det treenige princip"
566. Disse syv grundfacitter har gjort det synligt for forskeren, at han udgør "et treenigt princip". "Stoffet" eller "materien" afslørede for forskeren "årsag" og "virkning". Da denne årsags- og virkningsudfoldelse var logisk eller planmæssig, afslørede den "tænkning" eller "skabelse" og gjorde dermed tilstedeværelsen af en "skabeevne" til kendsgerning. Men da en "skabeevne" umuligt kan eksistere selvstændigt, men kun i tilknytning til et "noget", ved hvilket den udgør en egenskab, blev dette "nogets" tilstedeværelse i tilværelsen ligeledes en uomstødelig kendsgerning. Disse tre principper: "stoffet" eller "materien", "skabeevnen" og det "noget", ved hvilket "skabeevnen" er en egenskab, er jo velkendt her i "Livets Bog" henholdsvis under begreberne: "X3", "X2" og "X1". Nævnte principper kan ikke eksistere selvstændigt hver for sig, men kun i et urokkeligt afhængighedsforhold til hverandre. Hvis "X3" eller "det skabte" ikke eksisterede, ville jeget være ganske udelukket fra at kunne sanse og skabe, og dets tilværelse ville dermed være umanifesteret, ligesom dets eksistens aldrig nogen sinde kunne give adgang til erkendelse. Det måtte fremtræde som "noget", der ikke kunne sanse, skabe eller opleve. Og uden manifestation måtte forskeren eller et hvilket som helst andet levende væsen være lig et evigt "intet", hvilket igen er det modsatte af, hvad der eksisterer som fakta. Dette "treenige princip" er livsmysteriets grundfacit nr. 8.