Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 62 – "X2"
1001. Men da nævnte "X" "oplever" og "manifesterer", hvilket er det samme som at skabe, har dette, som vi i tidligere analyser også har set, en skabeevne. Denne skabeevne er lige så evig som nævnte "X", thi hvis der har været en tid, hvor dette ikke havde skabeevne, ville denne jo umuligt kunne være blevet til, thi hvormed skulle det da have frembragt denne? Nævnte skabeevne er altså ligeså evig som "X1". Men når den er evig og derfor ikke kan udgøre en skabt foreteelse, kan den i sig selv heller ingen analyse have. Som vi nævnte før, kan kun det frembragte have analyse. Samme skabeevne kan derfor lige som "X1" kun udtrykkes som "noget, som er". Her ud over må den være navnløs i sin egen natur, og vi har derfor udtrykt den som "X2". Men da ingen skabelse, hvilket vil sige: ingen manifestation eller oplevelse af liv for noget væsen, ville kunne finde sted uden denne evne, ligesom det er samme foreteelse, der udgør livets syvende grundenergi "moderenergien", vil vi her udtrykke den som "livssubstans nr. 62".