Livets Bog, bind 3
Stjernefigur nr. 5 – Det levende væsen
684. Når alt således er logisk og derfor bliver udtryk for tanke og bevidsthed, bliver dette i sig selv bevis for, at alt er udtryk for "et tænkende noget". Bag alle foreteelser eller former for bevægelse, ligesåvel udenfor som indenfor ens egen organisme, må der således enten direkte eller indirekte eksistere "et tænkende og viljeudløsende noget", der i forbindelse med foreteelserne eller bevægelserne kommer til at udtrykke bevidstheden eller livet. Dette "tænkende nogets" tilkendegivelse igennem sin organisme og øvrige manifestationer er det, vi udtrykker som "det levende væsen". Dette væsen er således livsmysteriets femte grundfacit og er igennem det femte stjernefelt på symbolet udtrykt ved "Livets Bogs" hovedsymbol, der som allerede bekendt udgør en kombination af de tre tegninger: trekanten, solen og stjernekorset. Disse tre tegninger skal igen henholdsvis symbolisere jeget, organismen og manifestationen, hvilke tre realiteter tilsammen jo er det levende væsens urokkelige identitet.
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning