Livets Bog, bind 3
Stjernefigur nr. 10 – Udødelighed
731. På symbolets stjernefigur nr. 10 ser vi en trekant. Denne skal ligesom på de andre figurer udtrykke det levende væsen. Omkring denne figur er tegnet en spiralfigur. Denne skal udtrykke udødeligheden eller væsenets evige oplevelse af tilværelse. At denne er symboliseret ved en spiralfigur skal kun kendetegne, at denne evige tilværelse foregår i højere og højere kredsløb. Af disse har vi sidst skildret genfødslen, der jo også må betegnes som et kredsløb. Genfødslen er jo en stadig tilbagevenden af væsenet til fysisk tilværelse og en ligeså permanent tilbagevenden til den åndelige tilværelse. Og det er netop i kraft af denne skiftende oplevelsesform, at selve livsoplevelsen bliver identisk med alle andre former for kredsløb i naturen, bliver identisk med døgn- og årskredsløbet såvel som med væsenets store kosmiske spiralkredsløb, og at vi indenfor det samme væsens mentalitet eller tankeverden finder "årstider", sommer og vinter, forår og efterår, kulde og hede, dag og nat, morgen og aften ligesåvel som i naturen udenfor, og at livet dermed bliver synligt som identisk med alt og alle og dermed gør det til kendsgerning, at døden kun udgør en tænkt modsætning til al bevidsthed. I sandhed, udødelighed er den egenskab ved livet eller Guds ånd i væsenerne, der gør dem alle hver især til evighedens behersker.
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning