Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 1 – Urbegæret
773. "Kosmisk kemi" udgør således det samme som jegets kolorering. Men da denne kolorering er udtryk for jegets viden, tanke, vilje og kunnen er den identisk med jegets liv. Da livet således udgør et produkt af tanke og vilje, har det et bestemt formål. Jeget ønsker et eller andet udløst. Dette begær eller ønske er igen det samme som fornemmelsen af "hunger". Når udløsningen har fundet sted, er ønsket opfyldt, og jeget fornemmer en "tilfredsstillelse". Disse to faktorer, der tidligere er beskrevet i "Livets Bog", vil vi her få at se som hørende til selve livets allerførste kosmiske bestanddele. Uden disse to generalbestanddele ville selve livet være en umulighed.
      Alle former for manifestation, lige fra det mindste lille suk i mikrovæseners mikrovæsener til de umådelige former for energivælde, der styrer verdener, sole og mælkeveje i makrovæsener, er alle uden undtagelse en afsløring af "hunger" og "mættelse". Der findes absolut intet, der er direkte tilgængeligt for sansning, intet som kan ses, høres, fornemmes, tænkes eller opleves, der ikke er udtryk for en grad af "hunger" og en grad af "mættelse". Denne "hunger" og "mættelse" har sin begyndelse eller sit udspring i "X2" og fremtræder her, som det vi kender under begrebet "urbegæret". Da dette er den allerførste begyndelse til åbenbaringen eller tilkendegivelsen af jegets eksistens, liv eller tilværelse, vil samme begær således her komme til syne som det allerførste eksisterende "noget", ved hvilket vi kan erkende den hovedrealitet ved jeget eller "det guddommelige noget", vi kalder "livet". "Urbegæret" er altså en "substans" af hvilken "livet" består. Det er det første hovedmateriale bag enhver form for liv. Og vi vil derfor her i "Livets Bog" udtrykke dette som "livssubstans nr. 1".