Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 3 – Mættelse
775. Men da "urbegæret" nu i form af "sult" er ført ned i materierne eller stofferne og her er blevet til en energibølge, der kun kan gå i retning af at udslette "sulten" vil denne tilsidst ophøre. Og en ny situation kommer derved til syne, nemlig sultens kontrast eller det, vi kalder "mættelse". Med "mættelsens" indtræden har den iværksatte energibølge løbet sin kurve ud, og den pågældende sult eksisterer ikke mere. Energibølgen er kommet i ligevægt, og "stilstand" er indtrådt der, hvor der før var "bevægelse". "Sult" og "bevægelse" er således i deres dybeste analyse identisk, ligesom "mættelse" og "stilstand" også dybest set udgør et og det samme. Som vi her har set, er "mættelsen" således ikke blot udgørende tilfredsstillelsen af den rent materielle, ernæringsmæssige sult, men er i sit princip i virkeligheden udgørende tilfredsstillelsen af alle andre former for begær og den heraf følgende ligevægt, der igen i den daglige tilværelse er kendt under begreberne: ro, fred og hvile. Ligesom "sulten" er en tilkendegivelse af livet, således er "mættelsen" også en fremtrædende detalje i det materiale, af hvilket livet består. Og vi vil derfor her indregistrere denne som "livssubstans nr. 3".