Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 6 – Jegets "vending" af "bevægelsen" eller "energien"
824. Vi er nu kommet så langt i vor forskning, at vi har set, at jeget er en virkelig realitet, og at den inderste funktion i ethvert levende væsen er dette jegs "vending" af bevægelsen eller energien. Da denne "jeg-vending" af energierne er en absolut nødvendighed for enhver form for oplevelse af liv, bliver nævnte "vending" således også en uundværlig realitet i livets eksistens. Og vi vil derfor kalde samme "vending" for "livssubstans nr. 6".