Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 12 – Viljen
935. I dette element bor altså evnen til at "vende" energi og dermed evnen til at "afgive" såvel som at "modtage" energi. Men denne "modtagelse" og "afgivelse" er ikke en blind og for jeget uregulerbar proces. Tværtimod, den er i højeste grad under jegets kontrol. Hvis kontrol skulle den ellers være underkastet? – Og det er jo netop i kraft heraf, at den bliver fremtrædende i et så uendeligt væld af variationer i skalaen fra kulminationen af "ubehag" til kulminationen af "behag", som tilfældet er. Karakteren af denne proces er altså oprindelig bestemt af jeget. Denne bestemmende eller regulerende evne bag "modtagelsen" og "afgivelsen" af energi i skæbneelementet afslører sig i den daglige tilværelse i individets udfoldelse som udgørende det, vi udtrykker som "vilje". Og vi vil her indføre denne som "livssubstans nr. 12".