Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 22 – Talentkernen for instinkt. Livssubstans nr. 23 – Talentkernen for tyngde. Livssubstans nr. 24 – Talentkernen for følelse. Livssubstans nr. 25 – Talentkernen for intelligens. Livssubstans nr. 26 – Talentkernen for intuition. Livssubstans nr. 27 – Talentkernen for hukommelse
943. Vi ved endvidere, at livsoplevelsen yderligere formes af seks forskellige grundenergier. Til hver af disse energier har det levende væsen en evne til at opretholde et tilsvarende organ, et legeme eller en organisme. Da denne opretholdelse er beroende på en "evne", og denne igen kun kan have sin dybeste rodfæstning i en "talentkerne", vil der således i "skæbneelementet" også forekomme en talentkerne for hver af individets seks organismer eller legemer. Den første af disse er talentkernen for "instinktlegemet". Denne vil vi udtrykke som "livssubstans nr. 22".
      Dernæst følger talentkernen for "tyngdelegemet", hvilket vi vil udtrykke som "livssubstans nr. 23".
      Herpå følger talentkernerne for hvert af de andre bevidsthedslegemer, såsom for: "følelseslegemet", "intelligenslegemet", "intuitionslegemet" og "hukommelseslegemet". Disse talentkerner vil vi henholdsvis udtrykke som "livssubstanserne nr. 24, 25, 26 og 27".