Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 29 – Underbevidstheden
945. Men denne "overbevidsthed" kan ikke udfolde sig, blive til liv og oplevelse for det levende væsen ved sin egen kraft alene, men kun ved at denne indre kraft kommer til at mødes med en kraft udefra. Men dette møde med den fremmede kraft kan ikke finde sted i selve overbevidstheden, da kræfterne her jo er bundet i talentkerner. Og der, hvor der ingen udfoldelse finder sted, kan der heller ingen sansning og dermed ingen direkte synlighed manifesteres. Overbevidstheden vil derfor i sin egen natur evigt være usynlig eller utilgængelig for direkte sansning. Overbevidstheden er således jegets nærmeste område eller omgivelse og er dermed på en måde ophøjet i dettes natur som usynligt. Da overbevidstheden således udgør en kombination af bundne kræfter og derfor ikke kan udfolde nogen energi direkte mod fremmede energier, kan den som nævnt ikke skabe nogen som helst form for direkte bevægelse eller reaktion. Men da selve tilværelsen jo i det daglige liv er det samme som oplevelsen af et ocean af reaktioner af forskellige energiers møde med hverandre, bliver det her synligt for os, at der mellem det levende væsens overbevidsthed og de ydre energier må forefindes et område, i hvilket jegets bundne kræfter kan komme til udløsning, blive til bevægelse eller energi og dermed komme i berøring med de ydre kræfter, hvorved de reaktioner kan opstå, som vi kalder "tanker", "sanseindtryk", "manifestation" eller "skabelse" og dermed den samlede oplevelse af livet. Det er dette område, vi allerede kender under betegnelsen "underbevidsthed". Denne vil vi igen her betegne som "livssubstans nr. 29".