Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 52 – Perspektivprincippet
983. Hvad er da et "perspektiv"? – Et "perspektiv" er en sansehorisonts detaljers forhold til centrum. Intet levende væsen kan eksistere uden at udgøre det absolutte eller faste centrum i sin egen sansehorisont eller i sit eget mentale billede af livet eller tilværelsen. Da detaljerne i nævnte horisont eller dette billede af livet umuligt kan eksistere uden at stå i et vist afbalanceret forhold til centrum, bliver samme centrum således det absolutte ligevægtspunkt, ud fra hvilket detaljerne kan bedømmes. Ethvert billede, hvilket her i dette tilfælde vil sige: enhver opfattelse, hvis detaljer ikke bedømmes ud fra deres kontakt med centrum, er et usandt eller falsk billede. "Perspektivprincippet" er således fundamentet for enhver oplevelse og skabelse af den absolutte sandhed. Vi vil derfor udtrykke dette princip som "livssubstans nr. 52".