Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 56 – Livets absolutte facitter eller "kosmiske analyser"
991. Og med dette "faste" punkt som centrum for vor oplevelses perspektiv kommer vi nu til helt andre facitter end i den situation, i hvilken vi benytter vor timelige organisme som det "faste punkt" eller centrum for vor bedømmelse af liv og tilværelse. I stedet for timelige eller forgængelige facitter får vi nu evige, uforgængelige eller absolutte facitter. Det er disse facitter, vi her i "Livets Bog" udtrykker som "kosmiske analyser". Da disse facitter udtrykker livets absolutte sandhed, vil vi her betegne dem som "livssubstans nr. 56".