Stk.:  (1939-2395)      
      Avanceret søgning
   
Det levende væsen som et "fast punkt" imellem en indre åndelig verden og en ydre materiel, fysisk verdens sansereaktioner
2189. Med hensyn til intuitionsevnen ligger sagen ganske anderledes. Den udgør en hundrede procents åndelig eller psykisk sans. Dens funktion består blandt andet i at føre vidensimpulser fra væsenets inderste kosmiske struktur og frem til dets underbevidsthed og videre frem til dets vågne dagsbevidsthed. Med intuitionsevnens udvikling får væsenet således evne til at sanse indadtil i et felt, der ligger hinsides den fysiske verden. Ligesom synet, hørelsen, lugten, smagen og fornemmelsesevnen kan føre vidensimpulser ude fra den fysiske verden og ind til væsenets vågne dagsbevidsthed, således kan intuitionsevnen føre vidensimpulser fra væsenets inderste, kosmiske struktur, igennem underbevidstheden og frem til dagsbevidstheden. Med intuitionens udvikling får væsenet således evne til at sanse indadtil i et felt, der ligger hinsides den fysiske verden. Noget lignende sker med hukommelsesevnen. Erindringsoplevelser er også oplevelser, der kommer indefra og bliver ført frem til den vågne dagsbevidsthed. Ligeledes har vi instinktsansen, som også udgør en åndelig oplevelsesevne. Med disse tre former for sansning er det umuligt direkte at opleve noget som helst udefra den fysiske verden. Resultatet af disse tre sansesæt er udelukkende af psykisk eller åndelig art og er dermed mellemkosmisk elektrisk i sin natur. Med nævnte sansesæt kan man således umuligt opleve fysiske materier eller fysiske reaktioner. Til oplevelse af disse har man sine ydre fysiske sanser: synet, hørelsen, lugten osv. – Igennem disse sanser oplever væsenet udelukkende kun reaktioner fra fysiske foreteelser eller den fysiske, materielle verden. Det viser sig således også her, at det levende, fysiske væsen befinder sig som et "fast punkt" imellem to verdener: den fysiske og den åndelige. Ind i dets vågne dagsbevidsthed strømmer impulser fra den ydre, fysiske verden og impulser fra den indre, åndelige verden. Og den samlede reaktion af disse indadgående og udadgående impulser bliver væsenets oplevelse af livet, bliver dets erfaringsmateriale, dets tilegnelse af viden, dets begavelse, dets glæder og sorger, dets moral og væremåde, dets had og kærlighed, dets sundhed og sygdom, kort sagt: hele dets lyse såvel som dets mørke skæbne.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.