Symbol:  (f,i,45-77,67A)       Stk.:  (1-2,u)     
      Avanceret søgning
Menneskelegemet som stjernesystem
Symbol nr. 45
45.1  I forbindelse med dette symbol må vi lave et tankeeksperiment, hvor vi forestiller os et menneske, der er forstørret op, så det fylder hele vor himmel så langt ud i verdensrummet, som vi overhovedet kan iagttage. Der ville vi ikke se et menneske, men fra et vist synspunkt ville vi se dette billede. Vi ville se et stjernesystem, en menneskeform derude, men det ville bestå af solsystemer, mere eller mindre tæt beliggende, alt efter de strukturer, som de danner i organismen. Det kan jo forekomme mærkeligt, at figuren ligger vandret, og at vi ikke kan se nogen bevægelse. Men når den er forstørret så meget op, må vi huske på, at sekunder for et makrokosmisk væsen svarer til århundreder eller årtusinder for os. Således er vore liv så mikroskopiske, at vi i forhold til dette billede ikke kan se nogen bevægelse. I forhold til det lille jordliv, vi har, er afstandene så store, at vi ikke kan se den smule bevægelse, der foregår. Derfor vil billedet se stillestående ud, ligesom de store stjernesystemer ude i verdensrummet. Selv vældige spiraler, der hvirvler rundt, vil forekomme stillestående. Så længe menneskene har set på dem, har de tilsyneladende ikke flyttet sig, skønt de er i en vældig bevægelse. Men det er, fordi menneskene er så små i forhold til disse gigantiske områder. I dette panorama er den bevægelse, der kan ske i løbet af et jordliv, så lille, at menneskene ikke kan se den. Og således ville vi se mennesket som et stjernesystem ude i verdensrummet.
      Nu kunne man måske tro, at alt dette er fantasi, men det er det ikke. Det er virkelig en kendsgerning, at mennesket ser sådan ud set nede fra mikrokosmos.* Da vi har fået hjerne, intellektualitet og evne til med tanken at kunne danne stort og småt, er der ikke noget galt i, at vi laver dette tankeeksperiment. Det er noget, vi skal gøre. Vi skal træne os op til at kunne gå op og ned i makrokosmos og mikrokosmos med den intellektualitet, vi har. Vi kender jo den menneskelige organisme, fordi vi er livet i den. Vor bevidsthed er i organismen, den er i tomrummet imellem partiklerne. Nu er partiklerne i figuren nok mere koncentreret end i virkeligheden, men det er jo kun vist symbolsk.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
 
____________
* Livets Bog, bind 6, stk. 2114-2115.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 45
Symbol nr. 45
Menneskelegemet som stjernesystem

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.