Det Evige Verdensbillede, bog 5
Menneskets talentkerneødelæggelse
Symbol nr. 75
Gengivelse af Martinus' manuskript fra 1971*
 
75.1  Udødelighedens fundament
Vi ved allerede, at det levende væsens jeg eller X1 er evigt uforanderligt. Men jeget i sig selv har intet for sanserne tilgængeligt liv eller bevægelse, men danner en uløselig tilknytning til de to andre realistiske principper, X2 og X3, med hvilke det danner en uløselig enhed. I form af denne enhed udgør jeget eller denne treenighed et udødeligt levende væsen, som i al evighed kan blive ved med at opleve livet, der netop består af at opleve og skabe, og hvorved det fremtræder som et levende væsen. Vi skal ikke her gentage analyserne af det levende væsens princip, men derimod her fremhæve den side ved jegets tilknytning til X2 og X3, der betinger, at væsenet evigt oplever livet. Disse tre X'er eller den af disse dannede treenighed er således udødelighedens fundament.
 
____________
* Da Martinus havde skrevet forklaringen til symbol nr. 38, fortsatte han med at skrive nedenstående tekst. Martinus blev kun færdig med den indledende tekst (75.1-75.17) og fik ikke påbegyndt den egentlige symbolforklaring, fordi han i 1971 lagde arbejdet med symbolbøgerne til side for at skrive en bog, der skulle forklare begrebet "det tredje testamente" (Den Intellektualiserede Kristendom, udgivet posthumt 2004).
Symbol af Martinus
Symbol 75
Menneskets talentkerneødelæggelse