Det Evige Verdensbillede, bog 6
Symbolserie 1950. Symbol nr. 78-84
Jordklodens mineralepoke
Symbol nr. 78
78.1 Jordkloden er et levende væsen, der går igennem spiralkredsløbet. Den har sine præstationer at udvise, sine millionårige udviklingsepoker, som vi jo allerede kender igennem videnskaben.
      På symbolet ser vi jordkloden og dens åndelige tilstand. Det er dens bevidsthed. Det er det, vi kalder de åndelige verdener. For mikrovæsenerne er det de åndelige verdener, men for kloden er det dens bevidsthed.
      Det store strålefelt symboliserer klodens dagsbevidsthed (hukommelsesenergi, indigo farve). I midten af dette felt findes en kreds af hvide takkede figurer, der symboliserer polstrukturen. De øvrige bevidsthedsenergier, instinkt (rød farve), tyngde (orange farve) og følelse (gul farve), udvikler sig efterhånden ind i jordens dagsbevidsthed, mens intelligens (grøn farve) og intuition (blå farve) degenererer og forsvinder. Derved ændres jordens struktur.
      Dette billede symboliserer kloden millioner og atter millioner af år tilbage i tiden, dengang den var i mineraltilstand. Før denne tilstand var den solstof, før det var den ild, var den tågemasse, gaståge, og før det var den kun varme i verdensrummet. Fra denne varmetilstand var det så, at den udviklede sig videre til tåge, til ildtilstand og videre frem.
      Når jeg har tegnet kloden med Amerika i midten, betyder det ikke, at kontinenterne så sådan ud dengang. Det er kun for at markere, at det er jordkloden, man ser. Kontinenterne ændrer sig jo.
      Men når man ser på klodens mentale områder, da var de i denne struktur som vist på symbolet. Det svarer også til barnets fostertilstand i moders liv. Jordens dagsbevidsthed var da i salighedsriget, og den havde ingen bevidsthed udadtil. Det er det rige, den tilstand, hvor væsenet lever i sin egen indre verden. Kloden levede i sit erindringsmateriale fra et tidligere spiralkredsløb. Den havde ingen fysisk dagsbevidsthed, og derfor var livet dødt på det materielle plan. Der var mineraltilstand, der var ild. Der kom jordskælv, men der var ikke noget liv.
 
Det evige verdensbillede, 7. kursus, 1. foredrag, 26.01.1956 (1. visning)
Symbol af Martinus
Symbol 78
Jordklodens mineralepoke