Det Evige Verdensbillede, bog 6
Symbolserie 1972. Symbol nr. 85
Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Symbol nr. 85
Med det færdige symbol "Jordklodens åndelige struktur i dyreriget" fra 1972 påbegyndte Martinus en nykolorering af seks symboler i en ny serie med jordkloden i de seks riger.
 
85.1 Jordkloden er et levende væsen. Som alle andre levende væsener går kloden også igennem spiralerne. Engang befandt den sig i klodespiralens planterige (rød farve), men nu er den længere fremme. Den har forladt planteriget og er nu i dyreriget og det jordiske eller ufærdige menneskes område (orange farve). Klodens dagsbevidsthed er symboliseret ved det store stjernefelt med orange farve, der er tyngdeenergiens farve. Felterne uden om tegningen af jordkloden symboliserer klodens åndelige områder. Når jeg har vist Amerika, er det ikke, fordi Amerika er favoriseret, eller det er særligt, men jeg mente, at man lettere kunne se, det var jordkloden, når jeg viste Amerikas konturer.
      Jorden har engang haft en epoke, hvor der kun var planter, og på symbolet ses det svindende planterige (rød farve). Der begyndte så at komme dyrevæsener, og efterhånden kom vi frem til jordmennesket, som nu skal nå frem til det rigtige menneskes stadium (gul farve).
      Her har jeg kun dette symbol færdigt. Der kommer seks symboler. Det næste symbol vil altså blive det rigtige menneskerige. I det rigtige menneskerige vil det store stjernefelt være udfyldt med den gule farve (følelsesenergien), og de andre energier vil også trække nærmere mod midten.
      Denne symbolserie har jeg regnet med skulle laves i levende billeder, så man kan se, hvordan det hele fungerer, hvordan energierne vibrerer indefter og igen kommer frem ude ved kanten. Så kan man se, hvordan evigheden fungerer, og hvordan det hele går op i evigheden.
 
Martinus' 82-års fødselsdagstale, 11.08.1972
Symbol af Martinus
Symbol 85
Jordklodens åndelige struktur i dyreriget