Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
9. kapitel
Ånd og legeme. Solsystemet og atomsystemet
Verdensaltets tomrum i mikrokosmos og makrokosmos. Mellemkosmos og tomrummet. Mikrokosmisk karma eller sygdommene.
 
Skæbnedannelse i mellemkosmos og mikrokosmos
308. Tidligere har vi beskæftiget os med skæbnen i mellemkosmos. Det, man udløser imod sin næste, får en virkning på ens egen skæbne. Hvad enten man er ond eller god, så giver det en eller anden virkning, som falder tilbage på en selv, som danner ens skæbne. Men det er ikke det hele, vi har jo med meget mere at gøre end lige akkurat vor næste. Jeg har vist, hvordan man ved at indtage forkert føde, narkotiske nydelser, alkohol osv., kan ødelægge sin organisme. Det er alt sammen set fra mellemkosmos. Men det er ikke det endelige, vi kan få endnu mere at vide om selve skæbnens tilstand.
      Det, vi ser omkring os, vor organisme og alle de mange andre ting i naturen, består jo af noget helt andet end det, det ser ud til. For vore øjne danner alle disse ting særlige former, særlige tilstande, særlige skikkelser, volumen osv. Men der er endnu et område, hvor vi kan iagttage, og det er i mikrokosmos. Vi ved allerede fra den moderne videnskab, at alting er bygget op af atomer, ganske små partikler. Atomkernerne er små kraftcentre, omkring hvilke der findes små bitte enheder, vi kalder elektroner. Hele vor organisme er bygget op af sådanne små partikler. Imellem disse partikler er der tomrum, fysisk tomrum, og dette tomrum er meget større end partiklerne. Så derfor er vi slet ikke den faste masse, som vi ser ud til at være. Vi er i virkeligheden et stort område, hvor der kun er små partikler med en masse tomrum imellem. Men det afviger egentlig ikke fra verdensaltet.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.