Artikel:  (0-47)       Stk.:  (1-7)     
      Avanceret søgning

Orienterende oplysninger angående mit åndelige arbejde

1930

2.1  En ny kærligheds- og visdomslære
Da den form for åndelig viden, som det er faldet i min lod at skulle manifestere, er udtryk for en helt igennem ny åndelig verdensimpuls, hvilket i dette tilfælde vil sige: en helt ny kærligheds- og visdomslære, og som således altså ikke i nogen som helst måde vil være at identificere som udgørende et plagiat af nogen anden til dato her på jorden eksisterende opfattelse eller forestilling om livets højeste problemer, men derimod fremkommer som et isoleret resultat af mit eget i renkultur udviklede åndelige eller kosmiske sansesæt, bistået af de overordentlige, mægtige kristuskræfter, som det er givet mig at være modtagelig for, kan det have sine vanskeligheder for den sandhedssøgende straks at forstå min manifestationsmåde eller blive fortrolig med denne ny kristusimpuls, og i særdeleshed fordi mit materiale først om et par måneder vil begynde at foreligge på tryk. Jeg har derfor ment det gavnligt her at give nogle orienterende oplysninger.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.