Det Tredje Testamente, Livets Bog, bind 3
© Martinus Institut 1981
4. udgave, 1. oplag 2012
ISBN: 978-87-575-0318-0
Sat med Century Schoolbook og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2012

Udgivet af Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)

1. udgave, 1941: Udkommer med titlen Livets Bog (udkommer i subskription 1941-44).
2. udgave, 1954. Listen "Trykfejl og rettelser" fra førsteudgaven indarbejdes i teksten.
3. udgave (betegnet "ny udgave"), 1982: Foruden titlen Livets Bog får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredie Testamente, og symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets henholdsvis for- og bagside.
4. udgave, 2012: Der er foretaget en retskrivningsmæssig opdatering og korrektur, herunder en sammenligning af teksten med originalmanuskriptet. Bogens symboler er digitaliseret i forbedret kvalitet ud fra Martinus' originaler. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret, og stykoverskrifterne er tilføjet som margennoter ud for de pågældende tekststykker. En kort indholdsfortegnelse samt et noteblad er indsat. Indeks og oversigt over bibelcitater (indført i 1994-oplaget) udgår.

Nærmere oplysninger om den retskrivningsmæssige opdatering og øvrige korrekturgennemgang kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (martinus.dk).

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".