Det Tredje Testamente, Det Evige Verdensbillede, bog 1
© Martinus Institut 1981
4. udgave, 2019
ISBN 978-87-575-0373-9 (hardback)
Sat med Century Schoolbook
Trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2019

Udgivet af Martinus Institut, Danmark
www.martinus.dk

Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5008-5 (e-bog, ePub), 2019

1. udgave, 1963 (uden udgavebetegnelse): Udkommer med titlen Det Evige Verdensbillede.
2. udgave, 1987 (betegnet "ny udgave"): Foruden titlen Det Evige Verdensbillede får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredie Testamente, og symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets henholdsvis for- og bagside. Indholdsfortegnelse indsættes.
3. udgave, 2001: Der indsættes styknummerering i de lange symbolforklaringer (9-11, 13). Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes.
4. udgave, 2019: Der foretages en korrekturgennemgang. Styknummereringen i symbolforklaringerne (9-11, 13) revideres. Bogens symboler digitaliseres i forbedret kvalitet ud fra Martinus' originaler. Indeks udgår. Et noteblad indsættes.

Nærmere oplysninger om korrekturgennemgangen kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (www.martinus.dk).

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".

Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.