Det Tredje Testamente, Grand Kursus, Det evige verdensbillede
© Martinus Institut 2018
1. udgave, 2018, 1. oplag 2018
ISBN 978-87-575-0330-2 (hardback)
Sat med Century Schoolbook
Trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2018

Udgivet af Martinus Institut, Danmark
www.martinus.dk

Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5014-6 (e-bog, ePub), 2018

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".

Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.