Det Tredje Testamente, Bisættelse
© Martinus Institut 1981
4. udgave, 2016
ISBN 978-87-575-0325-8 (hardback)
Sat med Century Schoolbook og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2016
 
Udgivet af Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)
 
Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5017-7 (e-bog, ePub), 2016
 
1934-35: Udkommer som artikelserie i tidsskriftet Kosmos.
1. udgave, 1951 (uden udgavebetegnelse): Der foretages en retskrivningsmæssig opdatering og korrekturgennemgang. Der indsættes kapiteloverskrifter.
2. udgave, 1978 (uden udgavebetegnelse): Der foretages en korrekturgennemgang.
3. udgave, 1989 (betegnet "ny udgave"): Foruden titlen Bisættelse får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredie Testamente, og symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets henholdsvis for- og bagside. Kapiteloverskrifterne placeres som marginnoter ud for de pågældende tekststykker. Der indsættes indeks og en oversigt over bibelcitater.
4. udgave, 2016: Der er foretaget en fornyet korrekturgennemgang, herunder en sammenligning af teksten med artikelserien i Kosmos 1934-35. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret. Marginnoter udgår, og kapiteloverskrifterne genplaceres over brødteksten. Et noteblad er indsat. Indeks og oversigt over bibelcitater udgår.
 
Nærmere oplysninger om den retskrivningsmæssige opdatering og øvrige korrekturgennemgang kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (martinus.dk).
 
Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".
 
Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.