Symbolet på forsiden, nr. 23:
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse,
og symbolet på bagsiden, nr. 19:
Gennem indvielsens mørke,
findes forklaret i Det Evige Verdensbillede, bind 2

Det Tredje Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom
1. udgave, 2004
© Martinus Idealfond 2004
Trykt hos Kailow Graphic A/S
Printed in Denmark 2004
ISBN 87-21-02471-5