Symbolet på forsiden "Det levende væsens grundanalyse"
findes forklaret på side 426

© Martinus Idealfond 2002
1. udgave, 1. oplag 2002
Trykt hos Jørgen Larsen Offset, Rødovre
ISBN 87-21-02055-8