Hør Martinus' foredrag

 

Martinus var en flittig foredragsholder – og mange af foredragene er heldigvis bevaret som lydoptagelser, som du kan finde her.

Martinus efterlod sig meget andet end sine bøger og artikler, og på Martinus Institut har vi gjort en stor indsats for at gøre så meget som muligt af materialet tilgængeligt for alle interesserede.

I denne del af onlinebiblioteket kan du høre lydoptagelser af 149 foredrag, som Martinus holdt i perioden 1954-80. God fornøjelse!

 

Foredrag: 1954.03.21 – Den organiske elektricitet

 

To lyttende mennesker

Grand Kursus

I 1955 holdt Martinus 15 foredrag, hvor han gav en lettilgængelig gennemgang af sit verdensbillede. Foredragene er også publiceret i bogen Grand Kursus, hvor du kan se symbolerne.

 
1. Vejen til selvoplevelse af livets mening Afspil
2. Frigørelse og suverænitet Afspil
3. Hvad er det, vi bliver vidne til i form af verdensaltet? Afspil
4. Det treenige princip, det levende væsen Afspil
5. Væsenernes udødelighed Afspil
6. Den evige livsoplevelsesstruktur Afspil
7. Menneskets to sindelag. Livsovertroen og dødstalentet Afspil
8. Eva skabelse - syndefaldet og polprincippet Afspil
9. Ånd og legeme. Solsystemet og atomsystemet Afspil
10. Vegetarisk og animalsk føde Afspil
11. Bønnens mysterium Afspil
12. Bønnens mysterium, materialisationer og syner Afspil
13. Gennem de åndelige verdener Afspil
14. Jordens millionårige udviklingsepoker Afspil
15. Hvad verdensaltet fortalte Afspil

Øvrige foredrag

Martinus' 90-års fødselsdagstale Afspil
Danmarks Radio - Ved dagens begyndelse Afspil
Martinus' 89-års fødselsdagstale Afspil
Klintsæsonens åbningsforedrag 1979 Afspil
Klintsæsonens åbningsforedrag 1978 - Mørket Afspil
Klintsæsonens åbningsforedrag 1977 Afspil
Klintsæsonens åbningsforedrag 1975 Afspil
Martinus' 84-års fødselsdagstale Afspil
Klintsæsonens åbningsforedrag 1974 Afspil
Martinus' 83-års fødselsdagstale Afspil
Klintsæsonens åbningsforedrag 1973. Verdenssituationen Afspil
Martinus' 81-års fødselsdagstale Afspil
Sagens 50-års jubilæum Afspil
Martinus' 80-års fødselsdagstale Afspil
Nydelsen af kundskabens træ Afspil
Natbevidstheden og paradiset Afspil
En ny verdensepokes fødselsveer Afspil
Spørgetime for studiekredse Afspil
En menneskehed i fangenskab Afspil
Menneskehedens kulturskifte Afspil
Kosmisk bevidsthed (1970) Afspil
Den usynlige verden Afspil
Ægteskabet og alkærligheden Afspil
Med og uden Gud Afspil
Intellektualiseret kristendom Afspil
Himmeriges rige (1969) Afspil
Bevidsthedens giftstoffer Afspil
Spørgetime i Varnhem 26. maj 1969 Afspil
Spørgetime i Varnhem 25. maj 1969 Afspil
Problemet med vor næste Afspil
Menneskehedens fremtid Afspil
Lys i mørket Afspil
Himmeriges rige (1968) Afspil
Bevidstløshedens mysterium Afspil
Guds eksistens Afspil
Talent for skæbnemodtagelse Afspil
Menneskeheden og Guds verdensplan Afspil
Partikler, tomrum og tankekraft Afspil
Døden Afspil
Er Gud usynlig? Afspil
Livsoplevelse og livsopfattelse Afspil
Spørgetime i Varnhem 1968 Afspil
Mit forhold til Gud. Varnhem Afspil
Hvordan jeg oplever Gud Afspil
Fjendskabets mysterium Afspil
Den store fødsel Afspil
Den gode jord Afspil
I krig med Gud Afspil
Det religiøse mysterium Afspil
To slags kærlighed Afspil
Om mig selv, min mission og dens betydning Afspil
Du skal ikke ihjelslå Afspil
Den ufærdige menneskehed. Klint Afspil
Den ufærdige menneskehed. Göteborg Afspil
Spørgetime i Varnhem 1967 Afspil
Den ufærdige menneskehed. Varnhem Afspil
Spørgetime i Varnhem 1966 Afspil
Døden og paradiset, Varnhem Afspil
Den evige Guddom Afspil
Guddommen Afspil
Døden og paradiset, Klint Afspil
Verdens frelse Afspil
Mennesket i Guds billede Afspil
Martinus' 75-års fødselsdagstale i Klint Afspil
Guds billede Afspil
Den højeste ild 2 (1965) Afspil
Det himmelske lys Afspil
Spørgetime i Varnhem 1965 Afspil
Verdenssituationen (06.06.1964) Afspil
Universets tale 2 Afspil
Universets tale 1 Afspil
Makrokosmos og Guddommen Afspil
Kosmisk vintersolhverv Afspil
Guds øjne. Indvielse af ny foredragssal Afspil
Det faste punkt i dagliglivet Afspil
Korsfæstelse (påskeforedrag) Afspil
Den højeste ild (1962) Afspil
Kristendommens to epoker Afspil
Gennem dødsriget Afspil
Den rette opfattelse af Guddommen Afspil
Menneskets mentale kortslutninger Afspil
Martinus' 70-års fødselsdagstale Afspil
Guddommen, livet og væremåden Afspil
Verdensreligion og verdenspolitik Afspil
Ægteskabets kredsløb Afspil
Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed Afspil
Kærligheden og udødeligheden Afspil
Guddommens bevidsthedsfornyelse Afspil
Det levende væsens livsoplevelse Afspil
En ny verdenskulturs fødsel Afspil
Kosmisk bevidsthed (1959) Afspil
Påske Afspil
Den religiøse verdenssituation Afspil
Den menneskelige psyke Afspil
To slags videnskab Afspil
I samliv med Gud Afspil
Tanker ved årsskiftet Afspil
Julestemning Afspil
Verdenssituationen (1958) Afspil
Den store fødsel eller livets mening Afspil
Gennem døden 2 Afspil
Gennem døden 1 (21. maj 1958) Afspil
Gennem døden 1 (12. maj 1958) Afspil
Guds bevidsthed (1958) Afspil
Mennesket og dets skæbne Afspil
Hvordan man finder Gud Afspil
Lidelsesmysteriet Afspil
Menneskehedens tre livsfundamenter Afspil
Menneskets bedømmelsesevne og dets næste Afspil
Kristusbarnets fødsel Afspil
Mennesket og dets lidelser Afspil
Kristendommen og åndsvidenskaben Afspil
Livets mening Afspil
Sjælelig underernæring Afspil
Fjender og fjendskab Afspil
Sindelaget og lykken Afspil
Kosmiske glimt Afspil
Mennesket og dets livskraft Afspil
Hvordan får man evnen til at tilgive? Afspil
Om at være ét med Gud Afspil
Kristendommens verdensepoke Afspil
Guds ånd over vandene Afspil
Ad livets kongevej Afspil
Den unaturlige træthed Afspil
Mental forrådnelse Afspil
Den evige kærlighed Afspil
Den evige livsfornyelse Afspil
Det levende væsens udødelighed Afspil
Sommerlandet Afspil
Himmerigets rige og verdenssituationen 2. del, En verdenskommunisme Afspil
Himmerigets rige og verdenssituationen 1. del, Et verdensanarki Afspil
Åndsvidenskaben, krigen og freden Afspil
Menneskets individuelle beskyttelsesgrad Afspil
Den organiske elektricitet Foredrag, der afspilles
Det afsporede livsbegær, døden og Bibelen Afspil
Paradis og skærsild Afspil
Åndeligt selvmord Afspil
Se også