Gå tilbage
Symbol 49: Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
Gå frem
Symbol 49: Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 49

Resumé af forklaring til symbol 49 – Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden:

Dette symbol viser princippet i analysen af den supermikrokosmiske atomverden i vores organisme, og det udgør grundlaget for en række af de efterfølgende symboler.

Symbolet viser et system med atomer og elektroner i vores organismes supermikrokosmos.

Når vi går ned i dette supermikrounivers, ser vi atomet som en sol, og derfor kan systemet også betragtes som en sol med tilhørende planeter. I forgrunden ser vi et enkelt atom (øverste venstre hjørne) med to elektroner (de større cirkelfigurer til højre), som analysen er koncentreret om. De øvrige figurer viser, at der også her er tale om et samlet univers med mange andre atomsystemer med tilhørende planeter ligesom ude i det store univers.

Fra atomet er der en forbindelse til de to elektroner og atomet udgør derigennnem et livgivende center for livet i elektronerne, på samme måde som solen er et livgivende center for jorden og for øvrige planeter. Fra atomet eller solen sendes der bevidsthedsenergi fra det åndelige plan til det materielle plan. Det vi kalder for stof dannes af et særligt forhold mellem atomet og dets elektroner. I vores organisme findes særskilte atomer i de forskellige legemsdele. Der findes instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesatomer.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

Se også