Gå tilbage
Symbol 81: Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Gå frem
Symbol 81: Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 81

Resume af forklaring til symbol 81 – Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke

Generelt om symbolerne 78-85
Symbolerne 78-85 viser jordklodens forskellige udviklingsepoker. Jordkloden er et levende væsen og går som alle andre levende væsener igennem spiralkredsløbet. I symbolernes midte ser vi jordklodens fysiske legeme. De omgivende farvede strålefelter symboliserer jordklodens åndelige verden eller bevidsthedsområderne. Det store strålefelt viser jordklodens dagsbevidsthed i den respektive udviklingsepoke. Kredsen af takkede figurer i midten af det store strålefelt symboliserer polstrukturen. Energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.

Jordklodens åndelige verden er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.

Forklaring til symbol 81
Symbolet viser jordklodens nuværende stadium, jordmenneskeepoken. Det er en klode med fremragende udviklede animalske væsener, dvs. mennesker, som lige nu er ved at vågne op til at blive humane mennesker.

Menneskenes tanker eksisterer på de åndelige planer, selv om deres legemer er på det fysiske plan. Når menneskene dør fra det fysiske plan, er det afgørende, hvor meget dyrisk og hvor meget menneskelig mentalitet de har. Hvis de har meget menneskelig mentalitet og er højtudviklede, kommer de over i den menneskelige sfære. Hvis de ikke har så meget menneskelig mentalitet, går de over i de sfærer, der har et meget lille område af det menneskelige og et stort område af det dyriske.

  • I symbolets midte ser vi jordklodens fysiske legeme.
  • De omgivende strålefelter symboliserer den åndelige verden eller bevidsthedsområderne.
  • Den røde farve symboliserer det åndelige område bag planteriget, som bæres af instinktenergien.
  • Den orange farve markerer et mentalt område bag dyreriget, som bæres af tyngdeenergien.
  • I det store strålefelt ser vi jordklodens dagsbevidsthed. Den består ligesom hos jordmennesket af dyrisk tilstand (orange farve) og af menneskelig eller human tilstand (gul farve).
  • De mørke felter i det orange område symboliserer skærsilden.
  • De gule felter i det store strålefelt viser det høje menneskelige, der er fri af skærsilden.
  • Kredsen af de takkede figurer i det store strålefelt symboliserer polstrukturen. De forskellige gradueringer af mørke og lys markerer forskellige trin i udviklingen fra enpolethed til dobbeltpolethed.
  • Den grønne, blå og indigo farve symboliserer, at jordkloden ligesom jordmennesket har en intelligens-, intuitions- og hukommelsessfære.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også