Gå tilbage
Symbol 82: Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Gå frem
Symbol 82: Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 82

Resume af forklaring til symbol 82 – Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand

Generelt om symbolerne 78-85
Symbolerne 78-85 viser jordklodens forskellige udviklingsepoker. Jordkloden er et levende væsen og går som alle andre levende væsener igennem spiralkredsløbet. I symbolernes midte ser vi jordklodens fysiske legeme. De omgivende farvede strålefelter symboliserer jordklodens åndelige verden eller bevidsthedsområderne. Det store strålefelt viser jordklodens dagsbevidsthed i den respektive udviklingsepoke. Kredsen af takkede figurer i midten af det store strålefelt symboliserer polstrukturen. Energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.

Jordklodens åndelige verden er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.

Forklaring til symbol 82
Symbolet viser den fuldkomne menneskerigetilstand, den tilstand, som kloden kommer at befinde sig i, når det dyriske er udlevet. Der findes stadig dyr på kloden, men de skadelige, dræbende og giftige dyr er uddøet. Der er harmoni, for der er en helt anden tilstand med helt andre love for menneskelige forbindelser. Det er kolossalt strålende og fuldkomment. I den kommende verdensstat, vil man udvikle sig i de højere åndelige egenskaber, kunst, musik og videnskab.

  • Den gule farve symboliserer den fuldkomne menneskerigetilstand.
  • Kredsen af hvide takkede figurer i midten af det store gule strålefelt symboliserer polstrukturen. Polerne er her i balance, jordkloden er dobbeltpolet.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også