Gå tilbage
Symbol 84: Jordklodens intuitionsepoke
Jordklodens intuitionsepoke
Gå frem
Symbol 84: Jordklodens intuitionsepoke
Jordklodens intuitionsepoke
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 84

Resume af forklaring til symbol 84 – Jordklodens intuitionsepoke

Generelt om symbolerne 78-85
Symbolerne 78-85 viser jordklodens forskellige udviklingsepoker. Jordkloden er et levende væsen og går som alle andre levende væsener igennem spiralkredsløbet. I symbolernes midte ser vi jordklodens fysiske legeme. De omgivende farvede strålefelter symboliserer jordklodens åndelige verden eller bevidsthedsområderne. Det store strålefelt viser jordklodens dagsbevidsthed i den respektive udviklingsepoke. Kredsen af takkede figurer i midten af det store strålefelt symboliserer polstrukturen. Energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.

Jordklodens åndelige verden er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.

Forklaring til symbol 84
Når visdomsriget er udlevet, går jordklodevæsenet videre til den guddommelige verden, intuitionsområdet (blå farve). Den fysiske klode er fortsat en død verden, den kan helt være opløst. Når vi ser den i midten af symbolet, er det kun, fordi den skal være et kendemærke.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også