Gå tilbage
Symbol 83: Jordklodens visdomsepoke
Jordklodens visdomsepoke
Gå frem
Symbol 83: Jordklodens visdomsepoke
Jordklodens visdomsepoke
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 83

Resume af forklaring til symbol 83 – Jordklodens visdomsepoke

Generelt om symbolerne 78-85
Symbolerne 78-85 viser jordklodens forskellige udviklingsepoker. Jordkloden er et levende væsen og går som alle andre levende væsener igennem spiralkredsløbet. I symbolernes midte ser vi jordklodens fysiske legeme. De omgivende farvede strålefelter symboliserer jordklodens åndelige verden eller bevidsthedsområderne. Det store strålefelt viser jordklodens dagsbevidsthed i den respektive udviklingsepoke. Kredsen af takkede figurer i midten af det store strålefelt symboliserer polstrukturen. Energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.

Jordklodens åndelige verden er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.

Forklaring til symbol 83
Symbolet viser jordklodens visdomsepoke (grøn farve), når den lever i sit højeste skabelsesområde. Jordjeget har forladt den fysiske klode og fortsætter med at leve i en åndelig tilstand i visdomsriget. Den fysiske klode er nu en død klode, en måne, som jordjegets bevidsthed ikke har så megen forbindelse med.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også