Gå tilbage
Symbol 88: Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Gå frem
Symbol 88: Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 88

Resume af forklaring til symbol 88 – Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin

Symbolet viser de forskellige stadier, menneskene befinder sig på. De er forskellige i mentalitet og står på forskellige karaktertrin. Nogle mennesker er intellektuelle, rent materialistisk intelligente (grøn farve), andre er mere følelsesbetonede (gul farve), og nogle er endnu i høj grad instinktvæsener (rød farve).

  • Den runde røde figur symboliserer et menneske, hvor instinktet i særlig grad gør sig gældende. Det er et troende væsen, der kan være stærkt bundet til dogmer.
  • Den runde gule figur symboliserer et menneske, der er følelsesbetonet.
  • Den runde grønne figur symboliserer et væsen, der er intelligensbetonet.

Mange mennesker mener, at de andre burde være anderledes, end de er. Det er den situation, der er den største overtro. Men enhver må have sin tro og sine forestillinger. Det vigtigste er, at man kan være gode venner. Det er dette, åndsvidenskaben skal lære menneskene.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også