Gå tilbage
Symbol 89: Menneskets bevidsthedskategorier
Menneskets bevidsthedskategorier
Gå frem
Symbol 89: Menneskets bevidsthedskategorier
Menneskets bevidsthedskategorier
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 89

Resume af forklaring til symbol 89 – Menneskets bevidsthedskategorier

Der foreligger ikke nogen båndoptagelse med forklaring af symbol nr. 89. Forslag til læsning i Det Evige Verdensbillede, bog 6, anden del. Der henvises desuden til forklaringen af bevidsthedskategorierne i Livets Bog, bind 1, kapitel 5: Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls.

Se også