Gå tilbage
Symbol 91: Gennem døden 1
Gennem døden 1
Gå frem
Symbol 91: Gennem døden 1
Gennem døden 1
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 91

Resume af forklaring til symbol 91 – Gennem døden 1

Symbolet viser de åndelige planer, som vi oplever efter døden.

Nederst symboliserer den orange farve det jordiske plan, og de små lodrette felter symboliserer væsenernes natur. Det hvide felt symboliserer det menneskelige, og det mørke felt symboliserer det dyriske i væsenerne.

Længst til venstre ser vi dyret og de primitive mennesker. Med udviklingen fra venstre mod højre aftager det mørke og dyriske efterhånden, og mennesket bliver mere og mere humant for til sidst at blive et færdigt menneske, hvilket er symboliseret ved det hvide felt længst til højre.

Lige over den orange figur ser vi menneskets forestilling om et himmerige og et helvede i den åndelige verdens første sfære. Helvede er symboliseret ved figuren med dødningehovedet og flammerne i det sorte felt. Himmerige er symboliseret ved den gyldne stad i det hvide felt.

Det hvide felt i figuren længst til højre symboliserer det fuldkomne menneske, som ikke har noget af det mørke eller dyriske i sig og derfor går fuldt dagsbevidst over på det åndelige plan.

Efter den første sfære går det endnu ufærdige menneske videre gennem den åndelige verden. De farvede felter (gult, grønt, blåt, indigo og rødt) symboliserer kredsløbets åndelige riger, som væsenerne går igennem, inden de atter skal fødes på det fysiske plan (orange farve).

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også