Gå tilbage
Symbol 92: Gennem døden 2
Gennem døden 2
Gå frem
Symbol 92: Gennem døden 2
Gennem døden 2
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 92

Resume af forklaring til symbol 92 – Gennem døden 2

Der foreligger ikke nogen båndoptagelse med forklaring af symbol nr. 92. Forslag til læsning i Det Evige Verdensbillede, bog 6, anden del. Der henvises desuden til artiklen “Gennem dødens port” i Kosmos nr. 8, 2012 og småbog 25 “Vejen til paradis”. Se også note 5 i bogen.

Se også