Stjernesymbol i menu


Instytut Martinusa
 

 

 

Odnowienie świata istnieje po to, aby ludzie potrafili zrozumieć sens istnienia i przyswoić sobie prawa życia, których mogą się w ten sposób nauczyć. Pomyśl, co by to oznaczało, gdyby człowiek zamiast się irytować z powodu tego, co się dzieje,użyłby swojej energii w celu zrozumienia, dlaczego to, co się wydarza, jest właściwe w obecnej sytuacji, która opiera się na przeszłości i ma na celu pomóc nam w przyszłości poprzez zdobyte w ten sposób doświadczenie.
(Livsmodet 2, opublikowany w Kosmosie nr 4, 1969)

Instytut Martinusa jest dostępną dla ogółu instytucją, która została zalożona przez Martinusa z zamiarem udostępnienia całemu światu jego twórczości duchowej. Martinus przekazał Instytutowi odpowiedzialniość i prawa autorskie w stosunku do wszystkich swoich dzieł pod wspólnym tytułem „Trzeci Testament” i określił zadania Instytutu. Krótko mówiąc,  ponosimy odpowiedzialność za zachowanie, tlumaczenie i wydawanie dzieł Martinusa. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do informowania i nauczania w oparciu o te dzieła.

W ramach odpowiedzialności leży ochrona treści Trzeciego Testamentu. Instytut Martinusa posiada wyłączne prawo do publikowania prac we wszystkich językach czy to w formie książek, czy drogą internetową , czy też w inny sposób. Martinus życzył sobie, aby istniał tylko jeden instytut na świecie, który móglby zagwarantować publikację jego dzieł w  autoryzowanej formie i który służyłby informacją i nauczaniem, opartymi bezpośrednio na jego dziełach.

Od 1943 roku Instytut jest w posiadaniu domu w Kopenhadze w dzielnicy Frederiksberg,  pod adresem Mariendalsvej 94-96. W domu tym Martinus pracował i mieszkał prawie 40 lat, aż do momentu swego odejścia w 1981 roku.

Obecnie służy Instytut do wielu celów, związanych z dziełami Martinusa. Poniżej prezentujemy nasze główne zadania.