Stjernesymbol i menu


Kosmologia Martinusa

Martinus stworzył szereg symboli, które poprzez użycie kolorów i figur ilustrują wieczne, duchowe prawa i zasady życia. Powyższy symbol ukazuje główny symbol Martinusa, reprezentujący wieczny obraz świata. Patrz symbol wraz z objaśnieniem.

 

Tam, gdzie znika niewiedza, tzw. „zło“ przestaje istnieć.
(Livets Bog 1 (Księga życia 1), odcinek 19)

 

Patrz wideo z krótką prezentacją Marinusa i jego prac (9 min.)

"Kim jestem?"..."Jaki jest sens cierpienia i śmierci?"..."Jakie znaczenie ma miłość?"...

Patrz również inne widea (w języku angielskim).

Wieczny obraz świata

W swoim głównym dziele pt.: Trzeci Testament Martinus (1890-1981) opisuje logiczny, wewnętrznie spójny obraz świata, który ukazuje, że wszystkie żywe istoty są częścią żywego wszechświata i uczestniczą w ciągłej ewolucji w kierunku coraz wyżej rozwiniętych form życia. Wielkie zmiany i kryzysy, które mają miejsce w naszych czasach, są wyrazem upadku kultury światowej i narodzin nowej humanitarnej społeczności.

Wiedza duchowa

Martinus ukazuje poprzez swoje analizy, w jaki sposób nasza świadomość, psychika i moralność, dzięki reinkarnacji i karmie, rozwijają się zgodnie z logicznymi prawami natury, które sprawiają, że wszystkie doświadczenia - przyjemne i nieprzyjemne – z czasem stają się pożyteczne dla danej istoty. Zbiór dzieł stanowi pełną kosmologię lub wiedzę duchową, która daje optymistyczne spojrzenie na życie i inspiruje do tolerancji i miłości bliźniego.

Trzeci Testament

Głównymi dziełami są Livets Bog (Księga życia) składająca się z siedmiu tomów oraz Wieczny obraz świata w czterech tomach, który zawiera 44 symbole z wyjaśnieniami. Do tego dochodzi szereg innych dzieł oraz wielka ilość artykułów.

The Book Of life by Martinus
Wolne studia

Analizy Marinusa są dostępne dla wszystkich – nie istnieje żadna forma członkostwa. Instytut Martinusa wydaje, tłumaczy i służy objaśnieniami, dotyczącymi dzieł.