Stjernesymbol i menu


O Kosmologii Martinusa
 
Dopóki istnieje kwiat, nie da się wymazać pamieci o lepszym, wyżej rozwiniętym świecie.
( Livets Bog, (Księga życia) odc.183)

 

Czytaj wstęp o głównych tematach w analizach Martinusa.

 

.

Pisarz duński Martinus (1890-1981) ukazał w swoich pracach obraz świata, oparty na wiedzy duchowej i zawierający logiczne wyjaśnienie istnienia jako całości. Podstawą tego  była jego wysoko rozwinięta intuicja, która pozwoliła mu na przeniknięcie i zanalizowanie duchowego świata, znajdującego się poza znanym światem fizycznym. Celem jego pracy było stworzenie nauki duchowej, która dałaby ludziom w naszych czasach, poszukującym prawdy i logicznie myślącym, głębszy wgląd w naturę życia i w rozwój na świecie. W swoich analizach Martinus prezentuje dużo bardziej optymistyczny i szerszy sposób widzenia życia niż ten, który przeciętnie znamy. Zarazem jest to wartościowa pomoc w praktycznym rozwoju moralności i sposobu postępowania.

Dzieła Martinusa są ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W Instytucie Martinusa nie istnieje  żadna forma związku lub członkostwa – wszyscy mogą  dowolnie studiować jego prace  i cieszyć się ich inspiracją. Kosmologia Martinusa nie jest religią, lecz daje zrozumienie życia i  jego religijnego wymiaru, opartego  na logicznych podstawach.  Według Martinusa czas dojrzał do wiedzy opartej na miłości albo inaczej do zintelektualizowanego chrześcijaństwa i dlatego dał on wszystkicm swoim dziełom wspólny tytuł: Trzeci Testament.

Patrz więcej o Kosmologii Martinusa – spis treści z lewej – w nim teksty wstępne.

Solen skinner i standkantens sten