Stjernesymbol i menu


Symbole
 
Dzięki zastosowaniu techniki symboli szczegóły duchowego lub inaczej kosmicznego świata stały się fizycznie dostępne. Uzyskały one sztucznie stworzoną strukturę fizyczną.
(Wieczny Obraz Świata 1, odc. B3)

 

 

 

.

 

Patrze przykłady symboli z objaśnieniami w języku polskim. Idź do Przegląd symboli.

Patrz również przegląd wszystkich 44 symboli wraz z objaśnieniami w języku angielskim. Przejdź do Przegląd symboli.

 

Martinus tegner symbol
 
Symbol nr. 6 Żywa istota
Symbol 6. Det levende væsen 1

Martinus wykonał wykresy wielu symboli, będących ważnym elementem w opisie całokształtu wiecznego obrazu świat. Jego życzeniem było ułatwienie zrozumienia zasad i praw rządzących życiem i całym wszechświatem.

W dziele Wieczny obraz świata, t. 1-4 opublikowane są 44 symbole z należącymi do nich wyjaśnieniami, będącymi ważnym uzupełnieniem głównej pracy Livets Bog (Księga życia). Martinus pozostawił  wiele innych symboli, których publikacji oczekuje się w późniejszym tomie Wiecznego Obrazu Świata.

Symbole składają się z figur, kolorów i wykresów, które  ilustrują określone sfery analiz kosmicznych  Martinus stworzył w ten sposób fizyczną ilustrację duchowych realiów, które są nieosiągalne przez nasze fizyczne zmysły. Uwidocznienie ich w formie fizycznej zezwala na łatwiejsze skoncentrowanie się naszych myśli wokół zjawisk duchowych i studiowanie ich w sposób systematyczny i celowy, tak samo jak czynimy to, gdy chodzi o fizyczne zadania i przedsięwzięcia.

Symbole można porównać do mapy. Pokazują one symboliczne odbicie duchowych i kosmicznych realiów, podobnie jak mapa  symbolicznie ukazuje odbicie geograficznych realiów.

Spójrz na prezentację przykładów symboli Martinusa. Każdy symbol  zawiera krótkie objaśnienie, lecz poleca się zawsze czytanie wykonanych osobiście przez Martinusa opisów symboli w Wiecznym Obrazie Świata. Patrz również przegląd wszystkich 44 symboli wraz z objaśnieniami w języku angielskim

Symbole istnieją także w postaci plansz jako materiał pomocniczy dla studiów grupowych itp. Są do nabycia w księgarni internetowej Instytutu w trzech następujących wielkościach: B5 (18 X 25,8 cm), A3.(29,7 X 42) i plakat o wielkości (ok. 55 X 65 cm).