Stjernesymbol i menu


Literatura
 

Trzeci testament

Zbiór dzieł Martinusa nosi tytuł ”Trzeci testament”. Głównym dziełem jest ”Livets Bog” (Księga życia) w siedmiu tomach. Jako uzupełnienie napisał Martinus ”Wieczny obraz świata”  w czterech tomach, gdzie przy pomocy kolorystycznych symboli i objaśniających tekstów ukazuje on główne zasady swojego obrazu świata. Oprócz tego napisał Martinus dzieła pt.: ”Logika”, ”Pogrzeb”, ”Zintelektualizowane  chrześcijaństwo" oraz 28 książek małego formatu wraz z ogromną ilością artykułów.

Patrz przegląd dzieł Martinusa poniżej. W obecnej chwili istnieje w polskim tłumaczeniu jedynie ”Idealna żywność”. Trwa praca nad następnymi tłumaczeniami

Książki są wydawane przez Instytut Martinusa i są do nabycia drogą internetową w internetowej księgarni Instytutu (Net-boghandel). Są one również do nabycia poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z Instytutem.

Szereg prac zostało przetłumaczonych na języki obce. Patrz tutaj na angielskojęzyczny przegląd prac – kliknij.

 

Przegląd literatury

Trzeci Testament

Przegląd ukazuje zbiór prac Martinusa, które zostały napisane w oryginalnym duńskim języku. 

Książka - przetłumaczona na język polski

Idealna Żywność
(Patrz skrócony opis treści)

Książki - które jeszcze nie zostały przetłumaczone na język polski

Duże dzieła

Livets Bog, bind 1-7 (Księga życia, 1-7)
Det Evige Verdensbillede 1-4 (Wieczny obraz świata,1-4)
Logik (Logika)
Bisættelse (Pogrzeb)
Artikelsamling 1 (Zbiór artykułów 1)
Den Intellektualiserede Kristendom (Zintelektualizowane chrześcijaństwo)

Książki małego formatu

  1. Menneskehedens skæbne (Przeznaczenie ludzkości)
  2. Påske (Wielkanoc)
  3. Hvad er sandhed? (Co to jest prawda?)
  4. Omkring min missions fødsel (O powstaniu mojej misji)
  5. Idealna żywność  (Den ideelle føde - przetłumaczone)
  6. Blade af Guds billedbog (Strony z Bożej książki z ilustracjami)
  7. Den længst levende afgud (Najdłużej żyjący bóg pogański)
  8. Menneskeheden og verdensbilledet (Ludzkość i obraz świata)
  9. Mellem to verdensepoker (Pomiedzy dwoma  epokami świata)
10. Kosmisk bevidsthed (świadomość kosmiczna)
11. Bønnens mysterium (Misterium modlitwy)
12. Vejen til indvielse (Droga do duchowego oświecenia)
13. Juleevangeliet (Ewangelia Bożego Narodzenia)
14. Bevidsthedens skabelse (Stworzenie świadomości)
15. Ud af mørket (Wyjście z mroku)
16. Reinkarnationsprincippet (Zasada  reinkarnacji)
17. Verdensreligion og verdenspolitik (światowa religia i światowa polityka)
18. Livets skæbnespil (Rola przeznaczenia w życiu)
19. Kosmiske glimt (Przebłysk kosmiczny)
20. Meditation (Medytacja)
21. Hinsides dødsfrygten (Bez strachu przed śmiercią)
22. Livets vej (Droga życia)
23. De levende væseners udødelighed (Nieśmiertelność żywej istoty)
24. Kulturens skabelse (Stworzenie kultury)
25. Vejen til paradis (Droga do raju)
26. Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed (świadomość diabelska i świadomość chrystusowa)
27. Verdensfredens skabelse (Stworzenie światowego pokoju)
28. To slags kærlighed (Dwa rodzaje miłości)

Inne

Plansze symboli
Struktura współpracy
Wspomnienia Martinusa
Martinus jakim go pamiętamy