Stjernesymbol i menu


Wskazówki dla początkujących
 
Weź to, co możesz użyć, a resztę pozostaw. (Martinus)

Czy chcesz wiedzieć coś więcej o Kosmologii Martinusa?

W takim przypadku istnieje naprawdę powód do radości. Chęć wiedzy może łatwo przemienić się w głębokie zainteresowanie trwające całe życie, które pozwoli na lepsze zrozumienie egzystencji i otaczającego nas świata.  Spotkanie z analizami Martinusa daje zarazem podstawy do optymistycznego spojrzenia na życie i jest dobrą inspiracją do rozwoju swojej własnej moralności i sposobu życia. Ważnym jest zwrócenie uwagi na to, że  praca Martinusa jest ogólnie dostępną  propozycją dla wszystkich zainteresowanych – bez jakiejkolwiek formy stowarzyszenia lub członkostwa. Martinus często używał takiego wyrażenia: ”Weź to, co możesz użyć, a resztę pozostaw”.  

Samodzielne studia nad pracami Martinusa

Można zacząć od zapoznania się ze spisem literatury Martinusa.

 


 

 

 

 

 

Pełne zrozumienie najwyższych analiz życia, a tym samym przeżycie najwyższej prawdy w żadnym przypadku nie jest możliwe do osiągnięcia poprzez czytanie analiz. Zrozumienie to osiąga się wyłącznie poprzez ich przeżycie.
(Livets Bog 4, (Księga życia) odc.1062)

Można rozpocząć od stosunkowo łatwo przystępnego wprowadzenia, można zacząć od przeczytania jednej z jego książek małego formatu lub artykułu. W związku z tym, że tylko część literatury została przetłumaczona na rozmaite języki obce, można rozważyć możliwośś czytania wybranych książek czy artykułów po angielsku lub w innych językach. Proszę kliknąć na odpowiedni język w dolnej części głównej treści.

Większość zaczyna jednakże od Livets Bog  Księgi życia) 1, która jest wprowadzeniem do głównego dzieła Martinusa, Pierwy rozdział książki nosi tytuł „Przedmowy” , w której Martinus w krótki sposób opisuje cel i charakter swojej pracy i misji.

Niektóre książki są bezpośrednio dostępne online na stronie internetowej.

Dla wzrokowców  studia nad symbolami Martinusa  mogą być bardzo pomocne w zrozumieniu jego obrazu świata. Symbole znajdują się w dziele pt.: Wieczny Obraz Świata, tomy 1-4, zawierającym 44 symbole  wraz z przynależnymi do nich wyjaśnieniami. Patrz symbole na stronie internetowej.

Prace Martinusa są obszernym studium. Sam wyraził on to w ten sposób, że jego analizy nie są łatwo zrozumiałą wieczorną rozrywką, lecz przeciwnie „polem pracy”, gdzie jest potrzebna zdolność koncentracji, skupienie myśli i otwarty stosunek do tego. Kiedy ma się takie nastawienie, samodzielne studia mogą być bardzo owocnym sposobem pracy, który pozwolił już wielu ludziom na przyswojenie sobie wielkiej wiedzy, jaką stanowi obraz świata Martinusa.

 

Wykłady i kursy

W duńskim centrum kursów, Centrum Martinusa, w Klincie, odbywają się dwa międzynarodowe tygodnie, pod koniec lipca i na początku sierpnia. Istnieje możliwość wzięcia udziału w angielsko-języcznej grupie studiujących, możliwość słuchania wykładów i uczestniczenia w studiach nad symbolami w języku angielskim oraz spotkania z wieloma zainteresowanymi Martinusem osobami z wielu krajów. Patrz centrum Martinusa, język angielski.

Pytania i dialogi w internecie
Istnieje  wiele forum dyskusyjnych w internecie, dających  łatwy  dostęp do zadawania pytań zarówno nowym, jak i zaawansowanym zainteresowanym. Można tu uczestniczyć w intensywnym dialogu na temat zrozumienia analiz Martinusa. Odpowiednie forum są dostępne w internecie.

Kontakt z Instytutem Martinusa
Kontakt można uzyskać pod następującym adresem: polski@martinus.dk. Patrz informacja o kontakcie.