Stjernesymbol i menu


Citat
 

 

 

Absolutno edina varna zaščita živega bitja pred hudo usodo se ustvari natančno iz take zaščite, kot jo daje vsak sam vsem drugim živim bitjem.
(Livets Bog 7, odst. 2447)

Karakteristični citati iz Martinusovih del

  

 • Kjer se neznanje odstrani, preneha obstajati t. i. »zlo«.
  (Livets Bog 1, odst. 19)

 • »Umetnost« je sposobnost inkarniranja visoke 'intelektualnosti' v materijo.
  (Livets Bog 4, odst. 1150)

 • Popolno razumevanje najvišjih analiz življenja in s tem doživljanja največje resnice je nemogoče doseči samo z branjem analiz. To dosežemo samo tako, da jih živimo.
  (Livets Bog 4 odst. 1062)

 • Ljubezen, ki ni znanost, ni ljubezen, prav tako kot znanost, ki ni ljubezen, ni absolutna znanost.
  (Livets Bog 7, odst. 2552)

 • Materialistična znanost je produkt inteligence, medtem ko je kozmična znanost produkt intelektualiziranih čustev in intuicije.
  (Livets Bog 7, odst. 2660)
 

 

 

 

 

Najvišji okras , ki ga lahko imamo, je naša prijaznost do bližnjega.
(Samarbejdsstrukturen, pogl. 8.2)
 • »Mir« v svetu je še vedno samo ravnotežje oboroženosti med državami.
  (Livets Bog 7, odst. 2436)

 • Absoluten mir med ljudmi in med narodi ni vprašanje volje ali oblasti. Ta je izključno vprašanje razvoja, kar je zopet isto kot vprašanje mentalne kvalitete.
  (Livets Bog 7, odst. 2548)

 • Res je, da smo skozi stoletja verjeli v »genetsko dednost«. To vero pa moramo kot vse druge neresnice odpraviti pred dosegom jasnovidne kozmične intelektualnosti.
  (Livets Bog 2, odst. 569)

 • Dokler še obstaja ena sama cvetica, se ne more izbrisati spomina na višji svet.
  (Livets Bog 1, odst 183)

 • Zemeljski človek ni več neka izrazita žival in tudi ne dokončno razviti človek. Ta je ranljiv ubežnik med dvema kraljestvoma.
  (Livets Bog 1, odst. 82)
 • Medtem ko se inteligenca lahko razvija skozi izkušnje in izobraževanje, se humanosti ne more razvijati skozi izobraževanje, temveč samo skozi izkušnje trpljenja.
  (Livets Bog 7, odst. 2408)

 • Ker je znanost prvo začetno znanje o vesolju in obstoju, je ta obrobje kozmičnega ali duhovnega sveta. Ta je prebujajoča se kozmična zavest, svež vonj bližnjega morja. Moderna znanost je pravzaprav neizpodbiten
  dokaz duhovnega preobražanja zemeljskega človeka.
  (Livets Bog 1, odst. 180)

 • »Elektriciteta« je most med »kraljestvom raja« in fizičnim svetom.
  (Livets Bog 2, odst. 418)
 
 • Križanje na Golgoti torej ni bil majhen dogodek. Ta namreč ni bil nič manjši kot kozmični dogodek vesolja. S svojim duhom vseobsežne ljubezni in s svojo primarno zavestjo skozi odrešitelja na križu je Bog spremenil milijonletno kulturno osnovo zemeljskega človeštva iz »napadalnega« in »obrambnega principa« v »princip odpuščanja«.
  (Den Intellektualiserede Kristendom odst 28)

 • V prihodnji ureditvi sveta bo namesto današnjih velikih klavnic in vzrejevališč živali mnogo ogromnih ustanov in naprav, katerih naloga bo spodbujati oplemenitenje rastlin in razvoj okusnega mesa sadežev.
  (Idealna hrana, poglavje 26)

 • »Morala« je začetni kažipot v obvladovanju miselnega sveta na enak način, kot je »znanost« začetni kažipot v obvladovanju fizičnega »sveta«. Za miselno ustvarjanje pomeni »morala« to, kar pomeni za fizično ustvarjanje »znanost«.
  (Livets Bog 2, odst. 444)

 • Privrženec užitkov starih prehrambenih oblik se mora sprijazniti z dejstvom, da današnji način prehranjevanja, »bogato obložena« miza predstavlja s srebrom, kristalom in s cvetjem prekrito pot do bolnice in praznično okrašeno bližnjico do smrti.
  (Idealna hrana, poglavje 9)

 • Absolutno najbolj zdrava duhovna hrana vsebuje vse vrste miselne nesebičnosti. Največ kroničnih bolezni in bolezni notranjih organov izhaja iz napačnih in s tem strupenih vrst mišljenja.
  (Livets Bog 6 odst. 2026)

 • Medtem ko so bili kij, lok in meč priročno orožje v prejšnjih obdobjih človeške zgodovine, je »bančni konto« sodobno morilno orožje v domeni pretkanih »lažnih poslovnih principov« moderne kulture.
  (Livets Bog 4 odst. 1325)

 • Mučeništvo in veselje sta prav tako nezdružljiva kot olje in voda.
  (Nenaravna utrujenost, pogl.9, knjiga št. 16 c)

 • Med organizmom zemeljskega človeka in organizmom živali obstaja vidna razlika razvoja, ki prikazuje, da je vegetarijanska hrana naravna hrana za človeka, medtem ko je mesna hrana naravna hrana za zveri in druge mesojede živali.
  (Det Evige Verdensbillede 4, odst. 38.17)