Stjernesymbol i menu


Nasveti začetnikom
 
Vzemi, kar lahko uporabiš, ostalo pusti pri miru. (Martinus).

Ali želiš več vedeti o Martinusovi Kozmologiji?
Če je tako, je to res nekaj, česar se lahko veseliš. To se lahko razvije v vzpodbudno in trajno zanimanje, ki vodi k razumevanju obstoja in sveta okoli nas. Soočenje z Martinusovimi analizami istočasno nudi podlago za optimističen pogled na življenje ter vzpodbudo za razvoj lastne morale in vedenja.

Pomembno je poudariti, da so Martinusova dela dostopna vsem interesentom – brez kakršnekoli oblike organiziranosti ali članstva. Martinus se je pogosto izrazil: »Vzemi, kar lahko uporabiš, ostalo pusti pri miru«.

Individualno preučevanje Martinusovih del
Začneš lahko s pregledom zbranih opisov Martinusove literature.

 


 

 

 

 

 

Popolno razumevanje najvišjih analiz življenja in s tem doživljanje najvišje resnice se ne more doseči samo z branjem analiz. Po njih moramo tudi živeti.
(Livets Bog 4, ods.1062)

Nekatera knjižna dela so prevedena v vrsto drugih jezikov, poteka pa tudi prevajanje nekaj manjših knjig v slovenščino.

Pretehtaj, če želiš brati knjige ali članke v angleščini, hrvaščini ali v kakšnem drugem jeziku. Na izbran jezik klikneš v glavnem meniju spodaj.

Če želiš začeti z razmeroma lahko dostopno vsebino, lahko izbereš kakšno od manjših Martinusovih knjig ali člankov.

Mnogi začetniki enostavno izberejo Livets Bog 1, ki je po vsebini uvod v Martinusovo glavno delo. Prvo poglavje ima podnaslov Predgovor, v katerem Martinus na kratko opiše namen in pomen svojega dela ter svojega poslanstva.

Nekatere knjige lahko bereš neposredno na spletni strani on-line.

Če si bolj vizualno usmerjen, je preučevanje Martinusovih simbolov dober način vpogleda v njegovo podobo sveta. Simbole najdeš v knjigah Det Evige Verdensbillede 1-4, ki vsebujejo 44 simbolov s pripadajočimi opisi. Simbole glej tudi na spletni strani.

Študij Martinusovih del je dokaj obsežen. Sam je poudaril, da njegove analize niso lahko razumljiva večerna zabava, temveč »delavno območje« kjer, potrebujemo koncentracijo, sposobnost razumevanja in svoje odprto stališče. Ko se usmerimo na to, postane napredek v preučevanju privlačen; na ta način so si mnogi pridobili največje vedenje o Martinusovi podobi sveta.
.

 

Predavanja in tečaji
V tečajnem središču - Martinus Center, Klint na Danskem potekata tradicionalno konec julija in začetek avgusta dva mednarodna tedna aktivnosti. Tam lahko sodelujete v angleško ali nemško govorečih študijskih skupinah, poslušate predavanja in razlago simbolov med drugim v angleščini ali nemščini ter srečate mnoge iz različnih dežel, ki jih zanima Martinusova kozmologija. Glej angleški ali nemški program za Martinus Center.

Vprašanja in dialog preko interneta
Na internetu je več oblik dialoga za nove in tudi bolj izkušene zainteresirane, kjer najdete lahek dostop do odgovorov na zastavljena vprašanja. Tu lahko sodelujete v intenzivnem dialogu o lastnem razumevanju Martinusovih analiz. Odgovarjajoče Martinusove – forume najdete na internetu.

Kontakt z Martinus Institutom
Kako prideš v stik z nami, poglej tu.