Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
     Artikel:  
(1-3) 
 Kap:  
(1-35) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Vägen till invigning   

 

 
Vägen till invigning
1 KAPITLET
Det dagliga jordiska livet är ett gudomligt äventyr
Vägen till den organiska invigning som i "Livets bok" heter "den stora födelsen" kan i själva verket sammanfattas i det enda ordet "ödmjukhet". Ödmjukhet är inte en av ett mindervärdeskomplex framkallad slavisk mental inställning till nästan utan i stället detsamma som den rena, verkliga och absolut normala insikten om ens egen ofullkomlighet eller mentala begränsning. Med en sådan realistisk uppfattning om sig själv öppnar man medvetandet och därmed respekten och vördnaden för all verklig fullkomning, hos vem och var helst den än visar sig. Därmed får man automatiskt den fullkomligaste inställningen i fråga om sin egen vidare utveckling fram mot det eviga ljuset. Ödmjukhet kan därför betecknas som nyckeln till "visdomens port". Med "visdomens port" skall här förstås: "invigning", "den stora födelsen", som åter är detsamma som upplevelsen av "kosmisk klarsyn".
      För jordmänniskornas vidkommande gäller att de alla är på väg mot denna "port". Det vill med andra ord säga att själva det dagliga jordiska livet i verkligheten är ett stort äventyr, en stor saga. Denna saga skiljer sig från alla andra sagor därigenom att den inte som dessa endast är en dikt, en fabel, en konstnärligt framställd berättelse, utan är själva den realistiska verkligheten. Denna saga är en uppenbarelse av en mänsklighet som är på vandring framåt och uppåt mot en strålande upplevelse, en gudomlig förlösning från sorg och lidande, ett möte med själva Gudomen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.