Stjernesymbol i menu


Symbol 14
Det kosmiska spiralkretsloppet 1

Sammanfattning av symbol 14 – Det kosmiska spiralkretsloppet 1


Alla levande väsen ingår i ett evigt organiskt samarbete, som är organiserat i spiralkretslopp. I varje kretslopp upplever väsendena en rörelse från mörker eller okunnighet till ljus eller komiskt medvetande och kärlek. Och sedan vidare till nya spiralkretslopps mörker- och ljusupplevelser. Varje nytt spiralkretslopp upplevs i en ny variation. Varje levande väsen är ett makroväsen som ger livsrum och livsbetingelser för mikroväsen i underliggande spiraler, samtidigt som det som mikroväsen själv får livsrum av makroväsen i överliggande spiraler.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Symbolen representerar sju kosmiska spiralkretslopp.
  • Det mellersta, markerat med D, symboliserar det kretslopp vi själva befinner oss i och som utgör vårt mellankosmos.
  • Spiralkretsloppen A─C utgör vårt mikrokosmos. C-spiralen symboliserar våra organväsen. B-spiralen våra cellväsen och A-spiralen det mikroliv som betecknas som stoff eller materia.
  • Spiralkretsloppen E─G utgör vårt makrokosmos. E-spiralen är hemorten för klot och planeter, F-spiralen rymmer solsystemet och G-spiralen vintergatsystemet.
  • Spiralkretsloppet fortsätter i det oändliga både i makro- och i mikrokosmos.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.