Stjernesymbol i menu


Symbol 38
Människan och animalisk och vegetabilisk föda

Sammanfattning av symbol 38 ─ Människan och animalisk och vegetabilisk föda


Symbolen symboliserar människornas utveckling från animalisk till vegetabilisk näring. Det är absolut inte ett livsvillkor för människan, att hon skall leva av animalisk föda. Så länge hon dödar djur för att äta deras kött och blod kan hon inte förvänta sig en sjukdomsfri tillvaro. Och så länge kommer krigen att fortsätta att härja bland mänskligheten. Att den enskilda människan inte själv dödar och slaktar de djur som ingår i födan befriar henne inte från medansvaret. Den vegetabiliska födan är den kost som lämpar sig bäst för människor på nuvarande utvecklingssteg. Allteftersom utvecklingen fortskrider kommer människorna att mer och mer lämna den grova vegetariska födan för att till slut i det riktiga människoriket helt gå över till den rena fruktnäringen.

Centrala detaljer i symbolen:

 • Det stora orangefärgade trappsteget längst ner symboliserar djurriket.
 • Den animaliska födan symboliseras med det violetta fältet med de gula, gröna och röda partiklarna, som är levande väsen i mikroform. Endast en mindre del av dessa så kallade livsenheter kan upptas som näring i organismen, nämligen de livsenheter som är markerade med rött. De finns inkapslade i form av den föda som intagits, och därför medför matsmältningen en dråpsprocess, som urskiljer och frigör de röda livsenheterna till näringsupptag. De övriga livsenheterna upplöses i magsyran och urskiljs via tarmsystemet. Dessa animaliska livsenheter är så utvecklade väsen, att de upplever smärta och lidande under dråpsprocessen.
 • Den orangefärgade sicksacklinjen symboliserar att det är fråga om en grov djurisk föda.
 • Den flerfärgade runda figuren till höger om sicksacklinjen symboliserar en ”köttlivsenhet”.
 • Den orangefärgade solfiguren längst till höger symboliserar att även om djurrikets köttnäring bygger på den dräpande principen, så är den i sin djupaste analys identisk med ljus i den gudomliga skapelseprocessen.
   
 • Det näst längst nedersta stora trappsteget symboliserar den delen av djurriket där den jordiska ofärdiga människan befinner sig. För nutidens människor är den vegetabiliska födan den som lämpar sig bäst.
 • Den gula sicksacklinjen symboliserar den grövre delen av denna föda, som består av rötter, blad och stjälkar. Här finns de röda livsenheterna också i inkapslad form och skall frigöras via matsmältningsprocessen. Men då livsenheterna i denna materia tillhör växtriket, kan de inte direkt uppleva smärta och lidande under matsmältningen.
 • Den blå sicksacklinjen symboliserar det mogna fruktköttet. Det består uteslutande av röda livsenheter som direkt kan inkarnera som näring i människans fysiska organism.
 • Den runda figuren till höger om sicksacklinjerna symboliserar en ”växtlivsenhet” som endast innehåller röda livsenheter.
   
 • Det tredje stora trappsteget symboliserar det riktiga människorriket. I den fysiska delen av detta plan utgör det mogna fruktköttet den naturliga födan, som symboliseras med den blå sicksacklinjen. Näringen blandas här med luftnäring.
 • Den helt ljusgula solen längst till höger symboliserar att detta område representerar den helt fullkomliga kostprincipen.
 • Det översta trappsteget markerat med grönt och blått symboliserar visdomsriket och den gudomliga världen. På dessa superkosmiska tillvaroplan existerar ingen fysisk föda.
 • Figuren i vänstra hörnet längst upp symboliserar den ej färdiga människans förhållande till de tre skildrade kostområdena. Triangeln och det violetta området symboliserar hennes övermedvetande. Området utanför övermedvetandet symboliserar väsendets fysiska och matsmältningen på de tre kostområdena.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4 och i bok 5 "Den idealiska födan".

(Not: Martinus har använt tre varianter av denna symbol, som är återgiven som symbol 38, 67 och 67A)